Интелектуалната собственост е специфичен отрасъл от правото, уреждащ правата върху литературни произведeния, изкуството и науката. Тук се причисляват и прoмишлените дизайни, технически и фотографски произведения, компютърни програми, изобретения, филми, книги, като настоящото изброяване е непълно за този пъстър сектор и с оглед по добра предстaва ще дадем няколко примера.

Търговската марка, например изображение, което чрез символи, букви и цифри  индивидуализира даден продукт, услуга или бранд. Например жълтото „М“ олицетвoрява една от най-големите вериги за бързо хранене МакДоналдс, жълто-червената мида  персонализира веригата бензиностанции „Шел“. За всички е ясно, че синият квадрат с бяла буква „f” е показател за най-голямата и разпространена социална мрежа Фейсбук с около 2 /два/ милиарда потребителя. Критериите, на които следва да кореспондират търговските марки е тяхната укикалност, както и разбира се следва да са в унисон с обществено приетите морални и законови норми.

Промишленият дизайн е серия от показатели, придаващи уникалност и идентичност на даден продукт и е неизменна част от интелектуалната собственост. Пример тук можем да дадем с бутилката на може би най-разпространената марка безалкохолни напитки, а именно – Кока Кола. Външното оформление, дизайнът, червеният етикет с инкрустирания вътре бял надпис придават онзи белег, който отличава продуката от останалите на пазара. Секторът е уреден в Закона за промишления дизайн.

Изобретенията по същността си представляват иноватитни решения, задоволяващи потребности и удовлетворяващи нуждите на обществото. Областите могат да бъдат най-различни – медицински уреди, машиностроене, компютърен хардуер и т.н. Законовата регулация се урежда в Закона за Патентите.

Тук се уреждат защитата на тези права, както в начална фаза, така и впоследствие при нарушени права.  В „Даскалов и Партньори“ предоставяме широк спектър от улуги, но не само:

 

  • Регистрация и защита на българска, европейска и международна търговска марка;
  • Правна защита и съдействие относно художествена собственост в сферите на науката литературата и изкуството;
  • Правни консултации във връзка с авторското право и сродните му права;
  • Всеобхватна юрдическа помощ във връзка с промишлен дизайн;
  • Юридическа подкрепа при създаване, използване и закрила на изобретения;
  • Лицензионна търговия с обекти на индустриална и интелектуална собственост;
  • Консултации относно географски обозначения;
  • Проверки относно сходни елементи и характеристики на обекти на интелектуаланата собственост;
  • Процесуално представителство пред компетентните съдилища, Патентно ведомство и пред всички релеванти институции относно интелектуалната собственост.