Несъмнено българската държава представлява атрактивна дестинация за развитие на различни бизнес сектори и индустрии. Ниските данъчни ставки, заедно с размера на трудовите възнаграждения в сравнение със западноевропейските държави и членството ни в Европейския съюз привлякоха не малко инвеститори не само от Западна Европа, но и от целия свят. Налогът върху печалбата, основаващ се на пропорционалното данъчно облагане, т.е. независимо колкото и приходи да реализираш, ще платиш твърд данък, е може би една от основите за гореизложеното.  Пример за такъв ръст е аутсорсинг индустрията, която предостави привлекателни трудови възнаграждения, комбинирани с атрактивни социални придобивки, които не само вляха свежа глътка въздух в бизнеса изобщо, но и спря изтичането до известна степен на млади хора от България. Такива примери са още секторите маркетинг и ИТ.

В „Даскалов и Партньори“ разбираме, че всеки един чуждестранен предприемач е нужно да бъде съпрововоден от специализиран консултант, който да го  преведе през всички етапи на развитието – от самото начало до момента, в който бизнеса излиза на печалба. Това несъмнено е целта на всеки един. На първо място разбира се, следва да се избере правилната правно-организационна форма, отговаряща на нуждите на търговеца. Необходими са още данъчно планиране, избор на адекватно счетоводство, консултиране по различни правни въпроси, засягщи дейността на бизнеса, както и разбира се маркетолог и ПР специалист, които да разпространят мълвата за предлаганата стока или услуга. Адвокатската ни кантора разполага със цяла палитра от партньори, които можем да предложим на чуждестранните предприемачи, като с нашите приятели от Пиар къщата създаваме индивидуални решения и специализирани концепции за будните, тъй като безспорно са налице специфики при различните сектори.

В тази сфера предлагаме следните услуги:

  • Предложения за избор на правноорганизационна форма;
  • Създаване на търговско дружество;
  • Комуникация с държавни и общински органи при наличие на небходимост;
  • Лицензионни режими;
  • Данъчни консулатции;
  • Трудовоправни съвети;
  • Предложения за избор на счетоводна къща;
  • Съдействие при нужда от Пиар и маркетинг стратегии;
  • Интернет и онлайн регулации.